אם הילד נולד לפני השקיעה סופרים את יום הלידה כיום הראשון, ואם נולד לאחר השקיעה [בלילה] היום הראשון לספירה הוא היום שלמחרת. לדוגמא ילד שנולד ביום ראשון לפני השקיעה נמול אותו ביום ראשון, ואם נולד הילד ביום ראשון אחר השקיעה נמול אותו ביום השני, אבל צריך לעדכן את המוהל את זמן הלידה המדויק ואת יום הלידה, כי יש פעמים שזה שונה בזמן, כמו שנולד בין השמשות (הזמן שבין השקיעה לצאת הכוכבים) כמו"כ תינוק שנולד בחו"ל והגיע לארץ.

לעוד שאלות נבחרות: