נוהגים לשיר לפני טקס ברית מילה ולחלוק כבוד לאליהו הנביא מלאך הברית זכור לטוב, אני מתחיל בשירה, כנהוג בעדות ישראל השונות, הקהל שמשתתף בשירה, נותן לטקס את האווירה היפה והמכובדת כיאה לטקס זה, מנהגים שונים יש במהלך הטקס וסגולות שונות מיוחסות לכל כיבוד בו, בהבאת התינוק יש שמכבדים בו זוג צעיר שזה עתה נישא סגולה שיזכו לילדים, והוא עובר מיד ליד עד לאבי הבן.

אבי הבן אומר את הפסוקים שלפני הברית: שמע ישראל, ה' מלך, אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא, לאחר אמירת הפסוקים ע"י אבי הבן, מניחים את התינוק על כיסא של אליהו הנביא, ואחרי כן על ברכי הסנדק, אבי הבן ממנה אותי שליח למול את בנו, ומברך ברכת להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ע"ה, לאחר מכן אני מל את התינוק, ברית המילה מבוצעת בזמןcartier replica watches  קצר מאד, בכלים סטרילים מעוקרים באוטוקלאב או כלים חד פעמיים.  לאחר המילה האבא מברך ברכת שהחיינו… ישנם הנוהגים לומר יג' מידות של רחמים, ולאחר הברית מקדשים על היין, וקוראים לילד את שמו, וכמובן שמחים כולם מאחלים מזל טוב וממשיכים לסעודת מצווה.

לעוד שאלות נבחרות: