בזמן אברהם אבינו הברית היתה נעשית ע"י אבן מיוחדת שהיו מחדדים אותה וכן כמו שידוע אם משה רבינו שאשתו ציפורה לקחה אבן ומלה את בנה מפני הסכנה שהיתה, נאמר במדרש שדוד המלך ע"ה בא להלחם אם גוליד והיה צריך להיות היפוך הטבע, מצד אחד דוד לוקח אבן להרוג את גוליד, ולגוליד היה קסדה על הראש עשויה מברזל והיא אפשר שאבן יחדור לתוך ברזל, וכך כתוב שהיה עסקם בן האבן לברזל שהאבן תחדור לתוך הברזל ובזה יתקיים הנס וקדוש ה', ושכר הברזל שנחדר דרכו האבןaudemars piguet replica זה שבני ישראל ישתמשו בברזל כדי למול את בניהם וכדי לקים מצוות שחיטה.

וכך ההלכה בשולחן ערוך אומרת שצריך וטוב שיהיה למוהל חרב פיפיות זה סכין מחודדת משני הצדדים.

והברית היום מקימים אותה אך ורק אם סכין והיום בזמננו קים מגן מיוחד להגנה על הברית.

אשריכם שזכיתם למול את בניכם.

לעוד שאלות נבחרות: